''

Ngày 22 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 09:19 19/11/2019  

Tuần 47 năm 2019
Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/11/2019)

- Dạy học chương trình tuần 14

- Họp trực báo, chào cờ đầu tuần

- Bồi dưỡng HSG

- Dạy học chương trình tuần 14

- Bồi dưỡng HSG

- Tổ chức giải cầu lông chào mừng ngày 20/11

Thứ Ba
(19/11/2019)

- Dạy học chương trình tuần 14

- Bồi dưỡng HSG

- Dạy học chương trình tuần 14

- Bồi dưỡng HSG

Thứ Tư
(20/11/2019)

- Dạy học chương trình tuần 14

- Hội giảng chào mừng ngày 20/11 ( Cô Quế, T Hùng)

- Tọa đàm chào mừng 20/11 tại UBND xã

Thứ Năm
(21/11/2019)

- Dạy học chương trình tuần 14

- Bồi dưỡng HSG

- Dạy học chương trình tuần 14

- Bồi dưỡng HSG

Thứ Sáu
(22/11/2019)

- Dạy học chương trình tuần 14

- Bồi dưỡng HSG

- Gặp mặt  phụ huynh học sinh giỏi

- Dạy học chương trình tuần 14

- Bồi dưỡng HSG

Thứ Bảy
(23/11/2019)

- Dạy học chương trình tuần 14

- Bồi dưỡng HSG

- Dạy học chương trình tuần 14

- Bồi dưỡng HSG

Chủ Nhật
(24/11/2019)